• Aanmelden
  • Aanvraag
  • Overzicht
  • Verzenden

Aanmelden

Volgende: Aanvraag

    Meld je aan om je adreswijziging te registreren. Je voornaam, naam, rijksregisternummer, gekende contactgegevens en gezinssituatie worden hierdoor automatisch ingevuld.

    Je kan je aanvraag ook indienen zonder aan te melden.